Blogg ALGRENT

Medel mot mossa och alger

ALGRENT

MAJ 25,2023

Undersøgelser af problemet med mos og alger på tage

Det mest almindelige problem for en husejer er mos på taget. I årenes løb har Algerent fået mange spørgsmål om den mest effektive måde at fjerne mos og alger fra tage på. Vi har i mange år testet, hvordan vores produkt virker mod mos og alger. Derfor har vi hos Algrent en god idé om, hvordan vores produkt virker, og hvordan det fungerer mest effektivt til at rense et tag for mos og alger.

Undersøgelser af problemet med mos og alger på tage

I Sverige finns det ca 1.5 miljoner villor (inkl fritidshus). Cirka 20% av dessa ha problem eller har haft problem med mossa. Det är relativt jämt fördelat i Sverige, men något mindre problem i södra Sverige, eftersom luftfuktigheten är något lägre och temperaturen något högre där.


Alla professionella produkter som finns att köpa mot mossa i Sverige innehåller bensaltensid. Vissa leverantörer har andra ingredienser, som etanol, skumdämpande medel etc. Men de som ger effekt mot mossan är bensaltensiden.

Koncentration Bensaltensid

De allmänna studier och rapporter dom finns som finns att tillgå säger att koncentrationen av bensaltensid ska ligga mellan 1 till 2% för att man effektivt ska neutralisera mossan när du ska rengöra tak.


Ofta får vi på Algrent frågor kring våra konkurrenters produkter. Vi brukar alltid svara att det är upp andra tillverkare att ta ansvar för sin produkt och förklara effekten av deras produkter. Men frågorna brukar alltid till slut handlar om många procent Bensalatensid tillverkaren X har, och hur stark är Algrent är när man blandat enligt tillverkarens rekommendation.


Därför redovisar vi de uppgifter som finns kring bensaltensid för de två vanligaste produkterna mot mossa på tak, som Algrents kunder frågar om. Uppgifterna har vi fått igenom att analysera säkerhetsdatabladen som tillverkaren är skyldig att tillhanda hålla. Det är viktigt att påpeka vi endast tittat på information som är offentlig. Det är upp till varje tillverkare att förklara om det finns andra aspekter eller fördelar med deras produkt.

Produkten ”Grönfri Biltema”

Biltema säljer ett flertal produkter mot påväxt. Produkten Trallrent är ingen produkt mot påväxt och innehåller inget svampdödande medel, utan endast tensider.


Biltemas produkter har fått namnet Grönfri Biltema eller Grön fri Biltema i folkmun. Orsaken är troligtvis att Japes produkt Grönfri är så marknadsledande att andra blir efterföljare.

Produkten mot mossa på tak heter Taktvätt hos Biltema. Förpackningen är på 2.5 liter och innehåller 4,9% Bensaltensid. Om man följer tillverkas anvisningar för att blanda, ger det en koncentration på 0.98% bensaltensid som du lägger på taket.


Enligt Biltema ska 2.5 liter koncentrat räcka till 125-150 kvm tak. Algrent räkna med 0.2-0.25 liter blandning per kvm. Enligt vårt sätt att räkna, räcker Biltema Taktvätt till 50-62,5 Kvm, vilket betydligt mindre än vad Biltema uppger.


Räkna man istället att det ska räcka till 125-150 Kvm och blanda ut det med mer vatten, blir koncentrationen 0,39-0,41% Bensaltensid. Detta är klart lägre än de studier som säger en koncentration på 1-2% av Bensaltensid behövs för att mossa på tak.

Produkten ”Grönfri Jula”

Även Jula har flera produkter mot påväxt. Som för Biltema har Jula Produkten Tralltvätt som inte innehåller något svampdödande medel, utan endast tensider.


Precis som för konkurrenten Biltema har Julas produkter fått smeknamnet Grönfri Jula ute i Sverige. Skälet är säkert detsamma, och syftar på Jape Produkt Grönfri.


Produkten mot mossa på tak hos Jula heter Takrent är av märket Hard Head. Förpackningen är på 5 liter och innehåller 2,5% Bensaltensid enligt säkerhetsdatabladet från tillverkaren. Enligt Hard Head och Jula ska Takrent blandas 1:5 och räcka till 120-168 Kvm takyta. Blanda du enligt tillverkaren rekommendation blir koncentrationen av Bensaltensid 0,5%.


Om man räknar som Algrent, med en åtgång på 0,2-0,25 liter blandning per kvm. Då räcker 5 liter Takrent till 100-125 kvm takyta, vilket är något lägre än vad Jula och Hard Head uppger.

Räkna man istället att det ska räcka till 120-168 Kvm och blanda ut det med mer vatten, blir koncentrationen 0,37-0,41% Bensaltensid. Detta är klart lägre än de studier som säger en koncentration på 1-2% för att mossa på tak.

Slutsats om Produkterna

Vi har redovisat 2st av de konkurrerande produkterna som vi oftast får frågor om. I denna analys har vi endast använt oss av den offentliga informationen från säkerhetsdatabladen som finns tillgänglig.


Algrent har endast tittat på koncentrationen av Bensaltensid i dessa produkter, och gjort vår tolkning av detta. Det kan finnas andra aspekter att ta hänsyn till, som tillverkarna av dessa produkter har.

Produkter fra ALGERENT


ALGERENT
ALGRENT
Til enkel begroning
Dækker op til 80 kvm*
149 kr316 kr

BEDSTE VALG

2st ALGERENT
PROFFS
Til Professionel sanering.
Dækker op til 200 kvm*
398 kr790 kr

MEST POPULÆRE

ALGERENT
PROFFS
Mod svære begroninger
Dækker op til 100 kvm*
199 kr395 kr

* Mængden af Algerent afhænger af typen af begroning.

Rengöring av mossa, alger, lava, svartmögel, rödalger och kakelpest
OPTIMAL
ALGERENT
Til enkel begroning
Dækker op til 80 kvm*
149 kr316 kr

MEST POPULÆRE

ALGERENT PROFFS
Mod svære begroninger
Dækker op til 100 kvm*
199 kr395 kr

BEDSTE VALG

2st ALGERENT PROFFS
Til Professionel
sanering. Dækker op til 200 kvm*
398 kr790 kr

*Mængden af Algerent afhænger af typen af begroning.

Rengöring av mossa, alger, lava, svartmögel, rödalger och kakelpest
mossa på Shingeltak

Bloggarkiv

Undersøgelser af problemet med mos og alger på tage
Blogg ALGRENT ALGRENT MAJ 25,2023 Undersøgelser af problemet med mos og alger på tage Det...
Tagrensning. Tips fra en kunde, der har købt ALGERENT PROFFS
Blogg ALGERENT ALGERENT Nov 15,2022 Grundig og avanceret tagrensning En person fra Halland i Sverige...
Hvornår skal man udføre en taginspektion
Blogg ALGERENT ALGERENT Juni 12,2023 Hos Algerent bliver vi nogle gange spurgt, om det er...