ALGERENT ER EFFEKTIVT OG BIONEDBRYDELIGT

FACADERENS

ALGERENT PROFFS

235 anm.

199 kr395 kr

FACADERENS

Fasadtvätt som tar bort svartmögel

ALGERENT PROFFS

235 anm.

199 kr395 kr

* Sammenligningsprisen refererer til det markedsledende produkt inden for samme areal.

Anbefalet produkt til facaderens

Korte Produktfakta

Til professionel fjernelse af alger, mos, lav og skimmelsvamp.

Er optimeret til effektivt at fjerne vanskelige begroninger som flisepest og skimmelsvamp.

Langtidsvirkning mod ny begroning i op til 5 år.

Er biologisk nedbrydelig

1 liter ALGERENT PROFFS koncentrat er nok til op til 100 m². Giver op til 21 liter meget effektivt middel.

Fakta ALGERENT PROFFS til Facaderens

Kan bruges på træ-, pudsede og murede facader til at fjerne alger, lava, mos og skimmelsvamp. Fungerer også godt på facadebeklædning i træ, metalplader og plast.

Blandingen kan bruges på de fleste materialer såsom træ, beton, sten, mursten, gips, plast, tagplade, stof, tagpap, eternit og kompositmaterialer.

Blandingen kan påføres med en lavtrykssprøjte, børste, pensel eller rulle.

Blegner eller påvirker ikke overflader, som blandingen anvendes på. I tilfælde af højglans på overfladen anbefales det at skylle overfladen efter maks. 12 timer, fordi blandingen kan mattere overfladen.

Det anbefales, at blandingen påføres, når udetemperaturen er mellem 0 og 25 grader, og at det er regnfrit i 12 timer efter påføring.

ALGERENT PROFFS indeholder skumdæmpende midler og er velegnet til lav- og højtrykssprøjter.
Forbrug af produktet
Rengöring av mossa, alger, lava, svartmögel, rödalger och kakelpest
Vejledning facaderens

Forudsætninger

Overfladen, der skal behandles, skal være tør, og der må ikke forventes kraftig regn inden for de næste 12 timer. Den anbefalede udetemperatur er mellem 0 og 25 grader, så algemidlet ikke fordamper for hurtigt.


Arbejdsgang

1. Fortynd 1 del Algerent Proffs + 20 dele vand til normal behandling. Ved kraftig begroning som skimmelsvamp og flisepest, se ”Forbrug af produktet".


2. Påfør blandingen på overfladen med en lavtrykssprøjte, børste, pensel eller rulle, så den flyder let fra overfladen.


3. Efter 12 timer er blandingen færdig med at virke og er trængt ind i overfladens porer. Begroningen er nu død.


3b. Hvis overfladen har en høj glans, anbefaler vi, at du skyller overfladen efter 12 timer, da der ellers er risiko for, at overfladen bliver lidt mat.


4. Nu er alt klar. Vejr og vind vil til sidst skylle den døde begroning væk. Begroninger som mos og lava kan være op til 1 år om at blive vasket væk af regnen.


 4b. Hvis du vil fjerne den døde begroning tidligere, kan du skylle den behandlede overflade med vand (haveslange eller højtryksrenser). Vent mindst 48 timer efter behandlingen med at gøre dette.

Tips til facade rengøring

Normalt er den nordlige del af facaden mere påvirket af angreb end den sydlige del. Start derfor med den nordlige side og brug en lidt højere koncentration af ALGERENT. Fortynd derefter blandingen med ekstra vand, og fortsæt med den sydlige del.

En god lavtrykssprøjte koster et par hundrede kroner og kan købes i de fleste byggemarkeder. Da overfladen på et tag som regel er over 100 kvadratmeter, er det godt givet ud at gøre arbejdet på taget lettere.

Det kan være fristende ikke at behandle en overflade på facaden, som ikke har nogen synlig begroning. Husk på, at meget af begroningen først bliver synlig efter et par år, når rodsystemet har etableret sig i overfladens porer. Hvis du ikke behandler en overflade, vil begroningen sandsynligvis kun blive synlig der.

For at ALGERENT skal give et optimalt resultat, er det vigtigt, at behandlingen får lov til at virke i mindst 12 timer på overfladen. Behandl derfor ikke overflader, der er belagt med frost, eller hvor der forventes store mængder regn inden for 12 timer.

ALGERENT er biologisk nedbrydeligt. Men hvis man behandler overflader med ALGERENT uden for vækstsæsonen, undgår man at beskytte planter og blomster mod direkte kontakt med blandingen.

Tvätta bort svartmögel som Proffs

Hvor skadeligt er det ikke at fjerne skimmelsvamp fra væg og facaden?

ALGERENT kan anvendes på umalede træfacader, malede træfacader, pudsede facader, beton- og murstensfacader samt eternitbeklædte facader.

De mest almindelige begroninger på facader er alger og skimmelsvamp. Men lav kan også forekomme på pudsede facader eller på mursten.


Det er vigtigt at fjerne bevoksningen på facaden. Lav, alger og skimmelsvamp binder fugt, som f.eks. kan forårsage frostsprængninger på en pudset facade eller forårsage råd på en træfacade.

Hvad er facaderens?

En facaderens betyder, at man renser husets facade for snavs, skimmelsvamp, alger og anden begroning eller forurening. Med facade mener vi husets ydervæg. Derudover behandles facadebeklædning, dør- og vinduesforinger samt døre separat.

Hvorfor er facaderens og alge behandling vigtigt?

Fasaderens er vigtig af flere grunde. Fjernelse af alger og skimmelsvamp forhindrer dem i at trænge ind i facadens overflade og forårsage skader.


Hvis alger og skimmelsvamp ikke fjernes, vil overfladen med tiden begynde at rådne eller revne, hvis der er tale om en pudset facade. Denne type skader er meget dyre at reparere. Regelmæssig vask af facaden forlænger facadens levetid.


En anden vigtig grund er, at fjernelse af snavs, skimmelsvamp og alger gør husets æstetiske udseende mere tiltalende. I mange tilfælde behøver du ikke at male hele huset for at få et betydeligt løft i den måde, dine naboer ser dit hus på.


Endelig hjælper facaderens med at bevare husets sundhed ved at reducere allergener og forhindre spredning af skimmelsvamp i huset, som kan påvirke dit helbred.

Bättre än Grönfri vid fasadtvätt

Den bedste alge rens

Afhængigt af hvilken type facade du har, og hvilken type begroning du har på facaden, er metoden til at rense facaden forskellig. Med det rigtige udstyr og den rigtige alge- og skimmelrens er det nemt at gøre.

For at få det bedste resultat af din facadevask, bør følgende ting være opfyldt

 • Udendørstemperaturen mellem 0 og 25 grader
 • Facadetemperaturen bør ikke være mere end 25 grader. Udfør derfor ikke arbejdet i direkte sollys, men når det er overskyet.
 • Der må ikke forventes større regnmængder inden for de næste 12 timer.

Mest almindelige begroningar på facaden

Fjernelse af skimmelsvamp

Skimmelsvamp på facaden findes som regel på nordsiden af huset, hvor solen ikke skinner. Hvis du også har træer og planter tæt på facaden, bidrager det til et fugtigt miljø, som skimmelsvampen trives i. Farven på skimmelsvamp er brun eller sort, og den kan nærmest "kravle under malingen".

På en mørk farve kan det være svært at opdage skimmelsvamp. Sort skimmel er svær at behandle og kan kræve flere behandlinger med Algerent for at fjerne den.

Fjern grønalger

Grønalger er almindelige på facader i Danmark. Alger har brug for sollys for at vokse. Fotosyntesen gør det muligt for grønalger at vokse med en imponerende hastighed. Men grønalger har også brug for meget fugt. Det er derfor, man næsten aldrig ser alger på sydvendte facader, hvor luftfugtigheden er for lav.

På den anden side er facader mod øst og vest som regel gunstige med både sol og fugt. Farven er mellem lys og mørkegrøn, og grønalger er nemme at behandle med et alge- og skimmelrensemiddel som Algerent.

Fjernelse af rødalger

Rødalger ses oftest på pudsede eller murede facader. Men rødalger kan vokse på alle typer materialer. Ligesom grønalger vil rødalger have både sol og fugt. Derfor er facaden mod øst og vest oftest ramt af rødalger. Det betyder fugt om morgenen/aftenen og sol om aftenen/morgenen.

Rødalger vokser meget langsommere end grønalger på grund af en mindre effektiv fotosyntese. Hvis du behandler rødalgerne i tide, er denne vækst lige så let at fjerne som grønalger. Men hvis rødalgerne får lov til at sidde på facaden i mange år, før de behandles, er der stor risiko for permanent misfarvning af facaden.

Sådan gør du algefjerner på træfacade

Den mest almindelige begroning er skimmelsvamp og grønne alger på en træfacade. Skimmelsvamp er meget sværere at fjerne og kan kræve to behandlinger.

 1. Bland ALGERENT PROFFS 1:20 til behandling af grønalger og 1:10 til behandling af skimmelsvamp.
 2. Påfør blandingen på facaden med en lavtrykssprøjte. Det fungerer også fint at bruge en pensel eller rulle. Overfladen skal være våd, uden at der drypper for meget fra den. For at optimere effekten af ALGERENT skal facaden være fugtig i et stykke tid, før den tørrer. Undgå derfor at arbejde i direkte sollys.
 3. Hvis din facade er højglans (mere end glansværdi 7), bør du skylle facaden efter 12 timer. ALGERENT er let ætsende og kan gøre en blankmalet overflade mat, hvis blandingen står for længe.
 4. Hvis du har en mat facade, behøver du ikke at skylle facaden efter 12 timer; regnen vil i sidste ende vaske den døde begroning væk.
 5. For skimmelsvamp: Foretag en visuel kontrol efter ca. 2 uger. Hvis der stadig er sort skimmel, skal du skylle overfladen med vand. Gentag derefter behandlingen på den sorte skimmeloverflade med ALGERENT PROFFS i henhold til punkt 2.

Sådan fjerner du rødalger på en pudset facade

Røde eller grønne alger er mest almindelige på pudsede facader. For at fjerne skimmelsvamp på en pudset facade blandes Algrent Proffs 1:10.

 1. Bland ALGERENT PROFFS 1:20, hvis du skal behandle røde eller grønne alger, dvs. 1 liter Algerent pro med 20 liter vand.
 2. Påfør blandingen på facaden med en lavtrykssprøjte, pensel eller rulle. Overfladen skal være grundigt våd. Hvis du har en grovpudset facade, vil forbruget være mindst 0,3 liter pr. kvadratmeter. For at opnå optimal effekt af ALGERENT skal facaden være fugtig i et stykke tid, før den tørrer. Undgå derfor at udføre arbejdet i direkte sollys.
 3. Lad Algerent Proffs virke i 12 timer. Derefter kan du forsigtigt skylle de døde alger af med en haveslange. Brug ikke en højtryksrenser, da den kraftige vandstråle vil lave "slibemærker" på den pudsede facade.
 4. Nu har du fjernet de grønne alger, og alt er klar.
 5. FOR RØDALGER. Foretag en visuel kontrol efter ca. 4 uger. Hvis der er spor af rødalger, bør du gentage behandlingen med Algerent Proffs.

Sådan gør du rensning af mursten og teglfacader

En typisk murstensfacade har en relativt glat overflade. De mest almindelige begroninger er grønalger eller rødalger. I sjældne tilfælde kan der forekomme skimmelsvamp. Hvis du skal fjerne sortskimmel fra murstensfacaden, bør du blande Algerent Proffs 1:10.

 1. Bland ALGERENT PROFFS 1:20, hvis du behandler røde eller grønne alger, dvs. en blanding på 1,5%.
 2. Påfør blandingen på murstensfacaden med en lavtrykssprøjte, pensel, børste eller rulle. Overfladen skal være gennemvåd og dryppe let fra facaden. Forbruget er ca. 0,2 liter pr. kvadratmeter for en glat murstensfacade. For at optimere effekten af ALGERENT skal facaden være fugtig i et stykke tid, før den tørrer. Undgå derfor at arbejde i direkte sollys.
 3. Begroningen er død efter 12 timer. Herefter kan du skylle overfladen, men det er ikke nødvendigt. Regnen vil i sidste ende vaske facaden af.
 4. TIL RØDALGER. Foretag en visuel kontrol efter ca. 4 uger. Hvis der er spor af rødalger, bør du gentage behandlingen med Algerent Proffs. 

tvätta tegelfasad, alger och mögel
Fasadtvätt av mexitegel

Rød alger og mexisten

Mexisten eller Kalsalux har en mere ujævn overflade og en meget grovere tekstur end 'normalt' murværk. Som med murværk er grønalger og rødalger almindelige på murværk. Men på grund af den grovere overflade er mos og lav også almindelige på mexisten (Kalsalux).


Hvis du vil behandle rødalger eller grønalger på din murstensfacade, gør du det på samme måde som på en teglfacade, se Facaderens af murstensfacade.

Nedenfor gennemgår jeg trinene til fjernelse af mos og lav på murstensfacader.

 1. Bland ALGERENT PROFFS 1:10, hvis du skal rense lav og mos fra mexitegl. Dvs. en 3% opløsning.
 2. Påfør blandingen på mexisten. Anbefalingen er at bruge en lavtrykssprøjte til at behandle områder, der er større end 50 kvadratmeter. Men du kan selvfølgelig også bruge en pensel eller rulle. Overfladen skal være gennemvåd og dryppe let fra facaden. På grund af Kalsalux grove struktur er forbruget ca. 0,4 liter pr. kvadratmeter. For at opnå optimal effekt af ALGERENT skal facaden være fugtig i et stykke tid, før den tørrer. Undgå derfor at arbejde i direkte sollys.
 3. Efter 12 timer er væksten død. Men især lav har det med at blive siddende på facaden i lang tid, selvom den er død. Derfor anbefaler vi, at du skyller den døde laver (eller mos) af, ca. 1 uge efter behandlingen med Algerent Proffs. Lav er ikke hårdt, men en haveslange med 2 bars vandtryk er tilstrækkeligt til at skylle lav væk.

Rengøring af facade før maling

Når du maler din træfacade, er det meget vigtigt at fjerne algevækst som alger, rødalger og skimmelsvamp, før du påfører et nyt lag maling på træfacaden.

Det er især vigtigt at fjerne skimmelsvamp, som kan begynde at vokse under det nye lag maling og skabe blærer. Desuden er der stor risiko for, at skimmelsvampesporer spredes over et større område af facaden gennem den pensel eller rulle, du bruger til at male med.


Det fjerner ikke skimmelsvamp og alger blot at vaske facaden med malingsrens inden maling. Malingsrens indeholder kraftige tensider, som fjerner fedt og snavs fra facaden. De stærke tensider matterer overfladen og gør den ru, så det nye lag maling bedre kan hæfte på det gamle lag.


Det er meget bedre at vaske huset inden maling med en stærk alge- og skimmelrens som Algerent Proffs.

 • Fjernelse af alger og skimmelsvamp fra facaden
 • Du matterer overfladen og gør den ru, så det nye lag maling hæfter bedre.
 • Det er ikke nødvendigt at vaske facaden af, før den males igen.

Trin-for-trin-guide: Facaderens før maling

 1. Bland ALGERENT PROFFS 1:10. En 3% opløsning er nødvendig for at mattere overfladen.
 2. Påfør blandingen på facaden med en lavtrykssprøjte, pensel, børste eller rulle. Overfladen skal blive våd, uden at der drypper for meget fra den. For at få den bedste effekt af ALGERENT skal facaden være fugtig i et stykke tid, før den tørrer. Undgå derfor at arbejde i direkte sollys.
 3. Efter 12 timer er Algerent færdig med at virke, og den skimmelsvamp og algerne er døde. Hvis du vil vide mere om skimmelsvamp, kan du se siden om skimmelsvamp. Hvis der er områder, hvor der er fundet mange alger eller sortskimmel, bør du skylle dem af, før du maler. Områder på facaden med lidt vækst behøver ikke at blive skyllet af før maling.
 4. Efter 48 timer, eller når din facade er helt tør efter eventuel afskylning, kan du gå i gang med at male.

Fasadtvätt av Träfasad
tvätta tegelfasad

Regelmæssig rengøring for at undgå skimmelsvamp i træ

Arbejdet med al begroning som mos, alger og skimmelsvamp på en facade gøres bedst forebyggende. Det vil sige, at hvis man vasker husfacaden 3-4 år med en alge- og skimmelvask som Algerent, vil husfacaden altid være sund, og mængden af vækst vil blive holdt på et meget lavt niveau.


Hvis man ikke gør noget ved facaden, vil både alger og skimmelsvamp vende tilbage før eller siden. Det første, du vil se, er sandsynligvis grønne alger på den facade, der vender mod øst eller vest. Et par år senere vil man kunne se skimmelsvamp på nordsiden af husets facade.


At vaske huset på det tidspunkt vil kræve en stærkere blanding af Algerent Proffs og mere arbejde, da du måske er nødt til at behandle facaden to gange mod skimmelsvamp.


Men at bruge et så avanceret produkt som Algerent hvert år til at vaske huset og fjerne snavs er at skyde over målet. Snavs er meget let at fjerne med et almindeligt overfladeaktivt middel som sæbe. Derfor anbefaler vi hos Algerent, at man vasker facaden med sæbe, hvis man har brug for at fjerne støv, pollen, frømel osv. fra facaden hvert år.

Hvornår på året kan du rense facaden

Du kan vaske facaden hele året rundt, så længe temperaturen er over 0 grader celsius i de næste 24 timer. Da Algerent er blandet med vand, kan blandingen forårsage frostsprængninger, hvis temperaturen, for eksempel om natten, er under 0 grader.


Det er heller ikke godt at vaske facaden, når temperaturen er over 25 grader. Lufttemperaturen er ikke det vigtigste her, men materialets temperatur. På en solrig og smuk forårsdag kan en sort træfacade mod syd f.eks. være over 30 grader. Den høje overfladetemperatur betyder, at Algrent fordamper for hurtigt til, at produktet kan have en optimal effekt.


Derfor anbefaler vi hos Algerent at vaske facaden, når det ikke er en klar blå himmel, men en overskyet dag, hvor risikoen for større regnbyger er lav. Det fungerer lige så godt om vinteren, foråret, sommeren eller efteråret. Effekten på alger, skimmelsvamp, mos og laver er den samme uanset årstid, så længe temperaturen er mellem 0 og 25 grader.

Rensning af husfacader, vindskede, tagudhæng, beklædninger og dørblade

Normalt får man ikke kun begroninger som alger og skimmelsvamp på husets facade, men også på andre udvendige dele af facaden. Oftest vil man også vaske disse dele, når man foretager sin facadevask. Algemiddel blandes og påføres på samme måde til brug på forruder, beklædninger osv. som til selve husfacaden.
Nedenfor gennemgår jeg nogle af disse udvendige dele, og hvad man skal overveje, når man fjerner begroningen.

Beklædninger

Det mest almindelige i Danmark er hvidt træværk. Det første, der bliver synligt, er som regel grønne alger på træværk. Alger er nemme at behandle med Algerent. Spray blandingen på, lad den stå i 12 timer, og lad derefter regnen gøre arbejdet.

Skimmelsvamp er meget uæstetisk på hvidt træværk. Denne skimmelsvamp er svær at behandle, hvis den har været på træværket i mange år. Det kræver normalt 2 behandlinger med en 3% opløsning af Algerent Proffs med nogle måneders mellemrum.

 Vindskede

Vindskederne er en del af huset, som ofte har både alger og skimmelsvamp. Det skyldes, at vindskederne som regel er placeret i øst- og vestlig retning, hvilket er gunstigt for grønne alger eller rødalger. Algerent er et perfekt alge- og skimmelrensemiddel til dette formål.

Du vasker vindskederne med Algerent på samme måde som tømrerarbejde. Ommaling af vindskeder skal ske cirka hvert 10. år. Husk at vaske vindskederne, inden du maler med Algerent, så al skimmelsvamp er død. Hvis du ikke gør det, vil den sorte mug hurtigt vende tilbage til dine nymalede vindskeder.

Vinduesbeklædning

Dørbeklædninger og vinduesbeklædninger klarer sig normalt relativt godt mod angreb. Hvis du får noget, er det som regel angreb af skimmelsvamp. Behandl disse overflader med en 3% opløsning af Algrent Proffs. Husk på, at beklædninger normalt er malet med en højglansfarve. Det er derfor vigtigt, at du skyller overfladen med vand efter maks. 12 timer, så overfladen ikke bliver kedelig.

Dørblade

En malet dør er normalt modstandsdygtig over for alger og skimmelsvamp. Hvis du får skimmelsvamp på dørbladet, skal du behandle det på samme måde som dør- og vinduesforinger.

Hvis du har en yderdør i teak eller teaklignende materiale, er det meget almindeligt med skimmelsvamp på dørbladet. Bland en 3% opløsning af Algerent Proffs. Påfør blandingen med f.eks. en almindelig blomsterpude. Lad det virke i 12 timer, og tør derefter blandingen af med vand. Skyl ikke med en vandslange eller højtryksrenser. Dørbladet kan blive skævt, og døren kan være svær at lukke.
Hvis du har problemer med kalkpletter på din teakdør, kan du bruge Algerent til at fjerne disse hvide pletter. Disse kalkaflejringer er naturlige for teaktræ.

Hvad koster en rengøring af facaden?

At hyre et firma til at udføre en facadevask koster ca. 7.000 kr. for en normal villa med ca. 150 kvadratmeter facadeareal, dvs. ca. 45 kr. pr. kvadratmeter. Hvis du har en normal villa i to etager med ca. 250 kvadratmeter facadeareal, er prisen ca. 70 kr. pr. kvadratmeter på grund af leje af en skylift. Den endelige regning bliver så på ca. 17.000 kr.

Den alge- og skimmelrens, som disse professionelle firmaer bruger, er nøjagtig den samme som Algerent.

Hvis man selv skal stå for facaderensningen, koster en alge- og skimmelrens som Algerent Proffs omkring 800 kr. Så er det nok til 200 kvm facadeoverflade med alvorlige angreb af skimmelsvamp. Det vil sige, at du skal behandle hele overfladen med en 3% opløsning. Så der er store besparelser at hente ved at rense facaden selv.
Fasadtvätt av Tegelfasad

Hvor skadeligt er det ikke at fjerne skimmelsvamp fra væg og facaden?

ALGERENT kan anvendes på umalede træfacader, malede træfacader, pudsede facader, beton- og murstensfacader samt eternitbeklædte facader.

De mest almindelige begroninger på facader er alger og skimmelsvamp. Men lav kan også forekomme på pudsede facader eller på mursten.

Det er vigtigt at fjerne bevoksningen på facaden. Lav, alger og skimmelsvamp binder fugt, som f.eks. kan forårsage frostsprængninger på en pudset facade eller forårsage råd på en træfacade.

Hvad er facaderens?

En facaderens betyder, at man renser husets facade for snavs, skimmelsvamp, alger og anden begroning eller forurening. Med facade mener vi husets ydervæg. Derudover behandles facadebeklædning, dør- og vinduesforinger samt døre separat.

Hvorfor er facaderens og alge behandling vigtigt?

Fasaderens er vigtig af flere grunde. Fjernelse af alger og skimmelsvamp forhindrer dem i at trænge ind i facadens overflade og forårsage skader.


Hvis alger og skimmelsvamp ikke fjernes, vil overfladen med tiden begynde at rådne eller revne, hvis der er tale om en pudset facade. Denne type skader er meget dyre at reparere. Regelmæssig vask af facaden forlænger facadens levetid.


En anden vigtig grund er, at fjernelse af snavs, skimmelsvamp og alger gør husets æstetiske udseende mere tiltalende. I mange tilfælde behøver du ikke at male hele huset for at få et betydeligt løft i den måde, dine naboer ser dit hus på.


Endelig hjælper facaderens med at bevare husets sundhed ved at reducere allergener og forhindre spredning af skimmelsvamp i huset, som kan påvirke dit helbred.

Tvätta bort svartmögel som Proffs

Den bedste alge rens

Afhængigt af hvilken type facade du har, og hvilken type begroning du har på facaden, er metoden til at rense facaden forskellig. Med det rigtige udstyr og den rigtige alge- og skimmelrens er det nemt at gøre.

For at få det bedste resultat af din facadevask, bør følgende ting være opfyldt

 • Udendørstemperaturen mellem 0 og 25 grader
 • Facadetemperaturen bør ikke være mere end 25 grader. Udfør derfor ikke arbejdet i direkte sollys, men når det er overskyet.
 • Der må ikke forventes større regnmængder inden for de næste 12 timer.

Mest almindelige begroningar på facaden

Fjernelse af skimmelsvamp

Skimmelsvamp på facaden findes som regel på nordsiden af huset, hvor solen ikke skinner. Hvis du også har træer og planter tæt på facaden, bidrager det til et fugtigt miljø, som skimmelsvampen trives i. Farven på skimmelsvamp er brun eller sort, og den kan nærmest "kravle under malingen".


På en mørk farve kan det være svært at opdage skimmelsvamp. Sort skimmel er svær at behandle og kan kræve flere behandlinger med Algerent for at fjerne den.

Fjern grønalger

Grønalger er almindelige på facader i Danmark. Alger har brug for sollys for at vokse. Fotosyntesen gør det muligt for grønalger at vokse med en imponerende hastighed. Men grønalger har også brug for meget fugt. Det er derfor, man næsten aldrig ser alger på sydvendte facader, hvor luftfugtigheden er for lav.


På den anden side er facader mod øst og vest som regel gunstige med både sol og fugt. Farven er mellem lys og mørkegrøn, og grønalger er nemme at behandle med et alge- og skimmelrensemiddel som Algerent.

Fjernelse af rødalger

Rødalger ses oftest på pudsede eller murede facader. Men rødalger kan vokse på alle typer materialer. Ligesom grønalger vil rødalger have både sol og fugt. Derfor er facaden mod øst og vest oftest ramt af rødalger. Det betyder fugt om morgenen/aftenen og sol om aftenen/morgenen.


Rødalger vokser meget langsommere end grønalger på grund af en mindre effektiv fotosyntese. Hvis du behandler rødalgerne i tide, er denne vækst lige så let at fjerne som grønalger. Men hvis rødalgerne får lov til at sidde på facaden i mange år, før de behandles, er der stor risiko for permanent misfarvning af facaden.

Sådan gør du algefjerner på træfacade

Den mest almindelige begroning er skimmelsvamp og grønne alger på en træfacade. Skimmelsvamp er meget sværere at fjerne og kan kræve to behandlinger.

 1. Bland ALGERENT PROFFS 1:20 til behandling af grønalger og 1:10 til behandling af skimmelsvamp.
 2. Påfør blandingen på facaden med en lavtrykssprøjte. Det fungerer også fint at bruge en pensel eller rulle. Overfladen skal være våd, uden at der drypper for meget fra den. For at optimere effekten af ALGERENT skal facaden være fugtig i et stykke tid, før den tørrer. Undgå derfor at arbejde i direkte sollys.
 3. Hvis din facade er højglans (mere end glansværdi 7), bør du skylle facaden efter 12 timer. ALGERENT er let ætsende og kan gøre en blankmalet overflade mat, hvis blandingen står for længe.
 4. Hvis du har en mat facade, behøver du ikke at skylle facaden efter 12 timer; regnen vil i sidste ende vaske den døde begroning væk.
 5. For skimmelsvamp: Foretag en visuel kontrol efter ca. 2 uger. Hvis der stadig er sort skimmel, skal du skylle overfladen med vand. Gentag derefter behandlingen på den sorte skimmeloverflade med ALGERENT PROFFS i henhold til punkt 2.

Bättre än Grönfri vid fasadtvätt

Sådan fjerner du rødalger på en pudset facade

Røde eller grønne alger er mest almindelige på pudsede facader. For at fjerne skimmelsvamp på en pudset facade blandes Algrent Proffs 1:10.

 1. Bland ALGERENT PROFFS 1:20, hvis du skal behandle røde eller grønne alger, dvs. 1 liter Algerent pro med 20 liter vand.
 2. Påfør blandingen på facaden med en lavtrykssprøjte, pensel eller rulle. Overfladen skal være grundigt våd. Hvis du har en grovpudset facade, vil forbruget være mindst 0,3 liter pr. kvadratmeter. For at opnå optimal effekt af ALGERENT skal facaden være fugtig i et stykke tid, før den tørrer. Undgå derfor at udføre arbejdet i direkte sollys.
 3. Lad Algerent Proffs virke i 12 timer. Derefter kan du forsigtigt skylle de døde alger af med en haveslange. Brug ikke en højtryksrenser, da den kraftige vandstråle vil lave "slibemærker" på den pudsede facade.
 4. Nu har du fjernet de grønne alger, og alt er klar.
 5. FOR RØDALGER. Foretag en visuel kontrol efter ca. 4 uger. Hvis der er spor af rødalger, bør du gentage behandlingen med Algerent Proffs.

Sådan gør du rensning af mursten og teglfacader

En typisk murstensfacade har en relativt glat overflade. De mest almindelige begroninger er grønalger eller rødalger. I sjældne tilfælde kan der forekomme skimmelsvamp. Hvis du skal fjerne sortskimmel fra murstensfacaden, bør du blande Algerent Proffs 1:10.

 1. Bland ALGERENT PROFFS 1:20, hvis du behandler røde eller grønne alger, dvs. en blanding på 1,5%.
 2. Påfør blandingen på murstensfacaden med en lavtrykssprøjte, pensel, børste eller rulle. Overfladen skal være gennemvåd og dryppe let fra facaden. Forbruget er ca. 0,2 liter pr. kvadratmeter for en glat murstensfacade. For at optimere effekten af ALGERENT skal facaden være fugtig i et stykke tid, før den tørrer. Undgå derfor at arbejde i direkte sollys.
 3. Begroningen er død efter 12 timer. Herefter kan du skylle overfladen, men det er ikke nødvendigt. Regnen vil i sidste ende vaske facaden af.
 4. TIL RØDALGER. Foretag en visuel kontrol efter ca. 4 uger. Hvis der er spor af rødalger, bør du gentage behandlingen med Algerent Proffs. 

Tvätta tegelfasad, alger och mögel

Rød alger og mexisten

Mexisten eller Kalsalux har en mere ujævn overflade og en meget grovere tekstur end 'normalt' murværk. Som med murværk er grønalger og rødalger almindelige på murværk. Men på grund af den grovere overflade er mos og lav også almindelige på mexisten (Kalsalux).


Hvis du vil behandle rødalger eller grønalger på din murstensfacade, gør du det på samme måde som på en teglfacade, se Facaderens af murstensfacade.

Nedenfor gennemgår jeg trinene til fjernelse af mos og lav på murstensfacader.

 1. Bland ALGERENT PROFFS 1:10, hvis du skal rense lav og mos fra mexitegl. Dvs. en 3% opløsning.
 2. Påfør blandingen på mexisten. Anbefalingen er at bruge en lavtrykssprøjte til at behandle områder, der er større end 50 kvadratmeter. Men du kan selvfølgelig også bruge en pensel eller rulle. Overfladen skal være gennemvåd og dryppe let fra facaden. På grund af Kalsalux grove struktur er forbruget ca. 0,4 liter pr. kvadratmeter. For at opnå optimal effekt af ALGERENT skal facaden være fugtig i et stykke tid, før den tørrer. Undgå derfor at arbejde i direkte sollys.
 3. Efter 12 timer er væksten død. Men især lav har det med at blive siddende på facaden i lang tid, selvom den er død. Derfor anbefaler vi, at du skyller den døde laver (eller mos) af, ca. 1 uge efter behandlingen med Algerent Proffs. Lav er ikke hårdt, men en haveslange med 2 bars vandtryk er tilstrækkeligt til at skylle lav væk.

Fasadtvätt av mexitegel

Rengøring af facade før maling

Når du maler din træfacade, er det meget vigtigt at fjerne algevækst som alger, rødalger og skimmelsvamp, før du påfører et nyt lag maling på træfacaden.

Det er især vigtigt at fjerne skimmelsvamp, som kan begynde at vokse under det nye lag maling og skabe blærer. Desuden er der stor risiko for, at skimmelsvampesporer spredes over et større område af facaden gennem den pensel eller rulle, du bruger til at male med.

Det fjerner ikke skimmelsvamp og alger blot at vaske facaden med malingsrens inden maling. Malingsrens indeholder kraftige tensider, som fjerner fedt og snavs fra facaden. De stærke tensider matterer overfladen og gør den ru, så det nye lag maling bedre kan hæfte på det gamle lag.

Det er meget bedre at vaske huset inden maling med en stærk alge- og skimmelrens som Algerent Proffs.

 • Fjernelse af alger og skimmelsvamp fra facaden
 • Du matterer overfladen og gør den ru, så det nye lag maling hæfter bedre.
 • Det er ikke nødvendigt at vaske facaden af, før den males igen.

Trin-for-trin-guide: Facaderens før maling

 1. Bland ALGERENT PROFFS 1:10. En 3% opløsning er nødvendig for at mattere overfladen.
 2. Påfør blandingen på facaden med en lavtrykssprøjte, pensel, børste eller rulle. Overfladen skal blive våd, uden at der drypper for meget fra den. For at få den bedste effekt af ALGERENT skal facaden være fugtig i et stykke tid, før den tørrer. Undgå derfor at arbejde i direkte sollys.
 3. Efter 12 timer er Algerent færdig med at virke, og den skimmelsvamp og algerne er døde. Hvis du vil vide mere om skimmelsvamp, kan du se siden om skimmelsvamp. Hvis der er områder, hvor der er fundet mange alger eller sortskimmel, bør du skylle dem af, før du maler. Områder på facaden med lidt vækst behøver ikke at blive skyllet af før maling.
 4. Efter 48 timer, eller når din facade er helt tør efter eventuel afskylning, kan du gå i gang med at male.

Fasadtvätt av Träfasad

Regelmæssig rengøring for at undgå skimmelsvamp i træ

Arbejdet med al begroning som mos, alger og skimmelsvamp på en facade gøres bedst forebyggende. Det vil sige, at hvis man vasker husfacaden 3-4 år med en alge- og skimmelvask som Algerent, vil husfacaden altid være sund, og mængden af vækst vil blive holdt på et meget lavt niveau.


Hvis man ikke gør noget ved facaden, vil både alger og skimmelsvamp vende tilbage før eller siden. Det første, du vil se, er sandsynligvis grønne alger på den facade, der vender mod øst eller vest. Et par år senere vil man kunne se skimmelsvamp på nordsiden af husets facade.

At vaske huset på det tidspunkt vil kræve en stærkere blanding af Algerent Proffs og mere arbejde, da du måske er nødt til at behandle facaden to gange mod skimmelsvamp.


Men at bruge et så avanceret produkt som Algerent hvert år til at vaske huset og fjerne snavs er at skyde over målet. Snavs er meget let at fjerne med et almindeligt overfladeaktivt middel som sæbe. Derfor anbefaler vi hos Algerent, at man vasker facaden med sæbe, hvis man har brug for at fjerne støv, pollen, frømel osv. fra facaden hvert år.

Tvätta tegelfasad

Hvornår på året kan du rense facaden

Du kan vaske facaden hele året rundt, så længe temperaturen er over 0 grader celsius i de næste 24 timer. Da Algerent er blandet med vand, kan blandingen forårsage frostsprængninger, hvis temperaturen, for eksempel om natten, er under 0 grader.

Det er heller ikke godt at vaske facaden, når temperaturen er over 25 grader. Lufttemperaturen er ikke det vigtigste her, men materialets temperatur. På en solrig og smuk forårsdag kan en sort træfacade mod syd f.eks. være over 30 grader. Den høje overfladetemperatur betyder, at Algrent fordamper for hurtigt til, at produktet kan have en optimal effekt.


Derfor anbefaler vi hos Algerent at vaske facaden, når det ikke er en klar blå himmel, men en overskyet dag, hvor risikoen for større regnbyger er lav. Det fungerer lige så godt om vinteren, foråret, sommeren eller efteråret. Effekten på alger, skimmelsvamp, mos og laver er den samme uanset årstid, så længe temperaturen er mellem 0 og 25 grader.

Rensning af husfacader, vindskede, tagudhæng, beklædninger og dørblade

Normalt får man ikke kun begroninger som alger og skimmelsvamp på husets facade, men også på andre udvendige dele af facaden. Oftest vil man også vaske disse dele, når man foretager sin facadevask. Algemiddel blandes og påføres på samme måde til brug på forruder, beklædninger osv. som til selve husfacaden.
Nedenfor gennemgår jeg nogle af disse udvendige dele, og hvad man skal overveje, når man fjerner begroningen.

Beklædninger

Det mest almindelige i Danmark er hvidt træværk. Det første, der bliver synligt, er som regel grønne alger på træværk. Alger er nemme at behandle med Algerent. Spray blandingen på, lad den stå i 12 timer, og lad derefter regnen gøre arbejdet.

Skimmelsvamp er meget uæstetisk på hvidt træværk. Denne skimmelsvamp er svær at behandle, hvis den har været på træværket i mange år. Det kræver normalt 2 behandlinger med en 3% opløsning af Algerent Proffs med nogle måneders mellemrum.

 Vindskede

Vindskederne er en del af huset, som ofte har både alger og skimmelsvamp. Det skyldes, at vindskederne som regel er placeret i øst- og vestlig retning, hvilket er gunstigt for grønne alger eller rødalger. Algerent er et perfekt alge- og skimmelrensemiddel til dette formål.

Du vasker vindskederne med Algerent på samme måde som tømrerarbejde. Ommaling af vindskeder skal ske cirka hvert 10. år. Husk at vaske vindskederne, inden du maler med Algerent, så al skimmelsvamp er død. Hvis du ikke gør det, vil den sorte mug hurtigt vende tilbage til dine nymalede vindskeder.

Vinduesbeklædning

Dørbeklædninger og vinduesbeklædninger klarer sig normalt relativt godt mod angreb. Hvis du får noget, er det som regel angreb af skimmelsvamp. Behandl disse overflader med en 3% opløsning af Algrent Proffs. Husk på, at beklædninger normalt er malet med en højglansfarve. Det er derfor vigtigt, at du skyller overfladen med vand efter maks. 12 timer, så overfladen ikke bliver kedelig.

Dørblade

En malet dør er normalt modstandsdygtig over for alger og skimmelsvamp. Hvis du får skimmelsvamp på dørbladet, skal du behandle det på samme måde som dør- og vinduesforinger.
Hvis du har en yderdør i teak eller teaklignende materiale, er det meget almindeligt med skimmelsvamp på dørbladet. Bland en 3% opløsning af Algerent Proffs. Påfør blandingen med f.eks. en almindelig blomsterpude. Lad det virke i 12 timer, og tør derefter blandingen af med vand. Skyl ikke med en vandslange eller højtryksrenser. Dørbladet kan blive skævt, og døren kan være svær at lukke.

Hvis du har problemer med kalkpletter på din teakdør, kan du bruge Algerent til at fjerne disse hvide pletter. Disse kalkaflejringer er naturlige for teaktræ.

Hvad koster en rengøring af facaden?

At hyre et firma til at udføre en facadevask koster ca. 7.000 kr. for en normal villa med ca. 150 kvadratmeter facadeareal, dvs. ca. 45 kr. pr. kvadratmeter. Hvis du har en normal villa i to etager med ca. 250 kvadratmeter facadeareal, er prisen ca. 70 kr. pr. kvadratmeter på grund af leje af en skylift. Den endelige regning bliver så på ca. 17.000 kr.

Den alge- og skimmelrens, som disse professionelle firmaer bruger, er nøjagtig den samme som Algerent.

Hvis man selv skal stå for facaderensningen, koster en alge- og skimmelrens som Algerent Proffs omkring 800 kr. Så er det nok til 200 kvm facadeoverflade med alvorlige angreb af skimmelsvamp. Det vil sige, at du skal behandle hele overfladen med en 3% opløsning. Så der er store besparelser at hente ved at rense facaden selv.
Fasadtvätt av Tegelfasad
Fjernelse og rengøring af andre overflader med ALGERENT
Fjernelse og rengøring af andre overflader med ALGERENT