ALGERENT ER EFFEKTIVT OG BIONEDBRYDELIGT

TAGRENS OG MOSFJERNER

TAGRENS OG MOSFJERNER

Rengöra mossa på tak

ALGERENT PROFFS

235 anm.

199 kr395 kr

ALGERENT PROFFS

235 anm.

199 kr395 kr

* Sammenligningsprisen refererer til det markedsledende produkt inden for samme areal.

Anbefalet produkt til tage

Korte Produktfakta

Til professionel fjernelse af alger, mos, lav og skimmelsvamp.

Er optimeret til effektivt at fjerne vanskelige begroninger som flisepest og skimmelsvamp.

Langtidsvirkning mod ny begroning i op til 5 år.

Er biologisk nedbrydelig

1 liter ALGERENT PROFFS koncentrat er nok til op til 100 m². Giver op til 21 liter meget effektivt middel.

Fakta ALGERENT PROFFS til tage

Kan bruges på tagsten, teglsten, tagplader, tagpap, betontagsten, eternittage, plasttage og kanal plast tag for at fjerne mos og alger fra taget. Fungerer også godt på al udvendig facadebeklædning af træ til at fjerne skimmelsvamp og alger.

Blandingen kan bruges på de fleste materialer såsom træ, beton, sten, mursten, gips, plast, tagplade, stof, tagpap, eternit og kompositmaterialer.

Blandingen kan påføres med en lavtrykssprøjte, børste, pensel eller rulle.

Blegner eller påvirker ikke overflader, som blandingen anvendes på. I tilfælde af højglans på overfladen anbefales det at skylle overfladen efter maks. 12 timer, fordi blandingen kan mattere overfladen.

Det anbefales, at blandingen påføres, når udetemperaturen er mellem 0 og 25 grader, og at det er regnfrit i 12 timer efter påføring.

ALGERENT PROFFS indeholder skumdæmpende midler og er velegnet til lav- og højtrykssprøjter.
Forbrug af produktet
Rengöring av mossa, alger, lava, svartmögel, rödalger och kakelpest

Under normala förhållanden är åtgången 0,2-0,25 liter/m² av blandningen. Där taket är angripet av påväxt som är relativt uppsugande, som mossa och lava, får man räkna med en åtgång på mer än 0,25 liter/m²

Använda alltid skyddshandskar och skyddsglasögon när du jobbar med ALGRENT. Var extra försiktig när du jobbar på tak. Den behandlade påväxten blir väldigt hal när den är blöt.

ALGRENT är biologiskt nedbrytbart. Men täck över växter, blommor eller andra känsliga ytor så att direktkontakt med blandningen undviks.

Vejledning

Forudsætninger

Hvis du har meget mos på dit tag, er det vigtigt at fjerne (med en børste eller vandslange) store klumper af mos, før du påfører ALGERENT. Årsagen er, at mos er som en svamp, og ALGERENT har svært ved at trænge ned til mosens rødder.


Overfladen, der skal behandles, skal være tør, og der må ikke forventes kraftig regn inden for de næste 12 timer. Den anbefalede udetemperatur er mellem 0 og 25 grader, så ALGERENT ikke fordamper for hurtigt.


Arbejdsgang

1.Fortynd 1 del ALGERENT PROFFS + 20 dele vand til normal behandling. Ved kraftig begroning som skimmel og flisepest, se ”Forbrug af produktet".


2. Påfør blandingen på overfladen med en lavtrykssprøjte, børste, pensel eller rulle, så den flyder let fra overfladen.


3. Efter 12 timer er blandingen færdig med at virke og er trængt ind i overfladens porer. Begroningen er nu død.


3b. Hvis overfladen har en høj glans, anbefaler vi, at du vasker overfladen efter 12 timer, da der ellers er risiko for, at overfladen bliver lidt mat.


4. Nu er alt klar. Vejr og vind vil til sidst vaske de døde begroningen væk. Begroninger som mos og lava kan være op til 1 år om at blive vasket væk af regnen.


 4b. Hvis du vil fjerne den døde begroning tidligere, kan du skylle den behandlede overflade med vand (haveslange eller højtryksrenser). Vent mindst 48 timer efter behandlingen med at gøre dette.

Tips til Tagrens og Algefjerne

Normalt er taget mod nord mere påvirket af mos på tage end det mod syd og har brug for en højere koncentration af ALGERENT. Start med det nordvendte tag, og gør det klar. Fortynd derefter blandingen med vand, når du behandler det mindre angrebne tag.

En god lavtrykssprøjte koster et par hundrede kroner og kan købes i de fleste byggemarkeder. Da overfladen på et tag som regel er over 100 kvadratmeter, er det godt givet ud at gøre arbejdet på taget lettere.

Det kan være fristende ikke at behandle et område af taget, som ikke har nogen synlig begroning. Husk på, at meget af begroningen først vil blive synlig efter et par år, når rodsystemet har etableret sig i overfladens porer. Hvis du ikke behandler en overflade, vil væksten sandsynligvis kun blive synlig der.

For at ALGERENT skal give et optimalt resultat, er det vigtigt, at behandlingen får lov til at virke i mindst 12 timer på overfladen. Behandl derfor ikke overflader, der er belagt med frost, eller hvor der forventes store mængder regn inden for 12 timer.

ALGERENT er biologisk nedbrydeligt. Men hvis man behandler overflader med ALGERENT uden for vækstsæsonen, undgår man at beskytte planter og blomster mod direkte kontakt med blandingen.

Hvor skadeligt er det ikke at fjerne mos på taget?

Mos er en almindelig plante på tage og er i sig selv harmløs. Men mos får dit tag til at se uæstetisk ud og giver taget et slidt udseende. At have lidt mos udgør normalt ikke en umiddelbar fare for taget. Men det kan i sidste ende skade taget og dermed husets konstruktion.

Mosset absorberer og fastholder fugt, hvilket kan få tagstenene til at forblive fugtige i længere tid end nødvendigt. Levetiden for tagstenens overfladelag forringes hurtigt som følge heraf.

Hvis du er begyndt at få mos på taget, vil mosset ikke stoppe med at sprede sig. Mosens rødder vil sprede sig mellem tagstenene og give anledning til mos der også. Når temperaturen falder til under nul, kan det vandfyldte mos mellem tagstenene få tagstenene til at fryse, dvs. at tagstenene går i stykker. Så er der risiko for, at vand trænger ind i bygningens konstruktion og forårsager permanente fugtskader.

Når der er behov for at fjerne mos på taget?

Hvornår skal man vaske taget og fjerne mos fra taget? Bortset fra at mos er grimt, påvirker lidt overfladisk mos ikke taget. Men efter 5 år med overfladisk mos er der risiko for, at rødderne begynder at vokse mellem tagstenene, og så bør du fjerne mosset.

Hvorfor kommer der mos på taget?

Mossporerne spredes gennem luften og lander på taget. Disse sporer kan vokse på næsten alle overflader, hvis forholdene er de rette. Hvis der er fugt og lidt direkte sollys, begynder sporerne at vokse og opbygge et rodsystem. Når det er på plads, kan mosset begynde at vokse.

Et tag er udsat for regn, hvilket giver et fugtigt miljø, som mosset trives godt i. Hvis taget også ligger i skygge en stor del af dagen, giver det endnu bedre betingelser for mosset. Det er derfor, man får mere mos på det tag, der vender mod nord, end den del af taget, der vender mod syd.

Hvis taget også har en lille hældning, vil man som regel få mere mos. Vandet løber langsommere af taget, hvilket fremmer væksten af mos.

Mossa på tegel- och betongpannor

Hvor skadeligt er det ikke at fjerne mos på taget?

Mos er en almindelig plante på tage og er i sig selv harmløs. Men mos får dit tag til at se uæstetisk ud og giver taget et slidt udseende. At have lidt mos udgør normalt ikke en umiddelbar fare for taget. Men det kan i sidste ende skade taget og dermed husets konstruktion.


Mosset absorberer og fastholder fugt, hvilket kan få tagstenene til at forblive fugtige i længere tid end nødvendigt. Levetiden for tagstenens overfladelag forringes hurtigt som følge heraf.


Hvis du er begyndt at få mos på taget, vil mosset ikke stoppe med at sprede sig. Mosens rødder vil sprede sig mellem tagstenene og give anledning til mos der også. Når temperaturen falder til under nul, kan det vandfyldte mos mellem tagstenene få tagstenene til at fryse, dvs. at tagstenene går i stykker. Så er der risiko for, at vand trænger ind i bygningens konstruktion og forårsager permanente fugtskader.

Når der er behov for at fjerne mos på taget?

Hvornår skal man vaske taget og fjerne mos fra taget? Bortset fra at mos er grimt, påvirker lidt overfladisk mos ikke taget. Men efter 5 år med overfladisk mos er der risiko for, at rødderne begynder at vokse mellem tagstenene, og så bør du fjerne mosset.

Hvorfor kommer der mos på taget?

Mossporerne spredes gennem luften og lander på taget. Disse sporer kan vokse på næsten alle overflader, hvis forholdene er de rette. Hvis der er fugt og lidt direkte sollys, begynder sporerne at vokse og opbygge et rodsystem. Når det er på plads, kan mosset begynde at vokse.

Et tag er udsat for regn, hvilket giver et fugtigt miljø, som mosset trives godt i. Hvis taget også ligger i skygge en stor del af dagen, giver det endnu bedre betingelser for mosset. Det er derfor, man får mere mos på det tag, der vender mod nord, end den del af taget, der vender mod syd.


Hvis taget også har en lille hældning, vil man som regel få mere mos. Vandet løber langsommere af taget, hvilket fremmer væksten af mos.

Mossa på tegel- och betongpannor

Hvorfor trives og opstår der mos og alger på taget?

Hvis der er træer eller store buske i nærheden af taget, bidrager de til at gøre området mere fugtigt og skyggefuldt, hvilket fremmer væksten af mos.


Nogle tagmaterialer med en grovere overflade gør det også lettere for mos at sætte sig fast. For eksempel er eternitplader og tagpap ofte mere modtagelige for mos end en højglansbetonplade.


Hvis overfladelaget på dine tagsten er begyndt at smuldre, gør det det også lettere for mosset at få fat og etablere sig.

Hvordan kan du mos fjerner dit tag?

Da det er vigtigt at fjerne mosset for at bevare tagets tilstand og forhindre fremtidige skader, bør du gøre det. Men tagrensning for at fjerne mos kan gøres på flere måder.

Mosmiddel Tag:ALGERENT PROFFS er yderst effektiv til at behandle og dræbe mos. Du får en beskyttelse mod nyt mos, der holder i op til 5 år.


Fysisk fjernelse: At skrabe mosset væk med en børste eller skraber er anstrengende og tidskrævende. Desværre kommer man kun til overflademosset. Mosset mellem tagstenene bliver siddende og skaber risiko for frostsprængninger. Desuden er foranstaltningen meget kortsigtet, fordi mosens rødder bliver siddende. Efter et par år vil du have den samme mængde mos igen.


Højtryksrenser:Er et værktøj, der gør det muligt hurtigt og nemt at rense taget og fjerne det synlige mos. Men rødderne mellem tagstenene vil blive siddende og producere nyt mos efter denne tagrensning. Derudover er der risiko for at beskadige flisens overfladelag og skubbe vand ind bag flisen.


Eddike, sæbe, bagepulver og jernsulfat: Har en meget lille og kortvarig indvirkning på mosset. Mosset dør ikke af disse produkter, men har en kortvarig effekt på mosets vækst. I maksimalt 1 år stopper mosets vækst. Undersøgelser viser, at efter 5 år har disse produkter ingen effekt på mængden af mos.

Hvor meget koster en professionel tagrens for mos?

Det koster mellem 10.000 og 15.000 DKK at hyre et firma til tagrensning for et normalt tag på 200 kvadratmeter. Det, disse firmaer gør, er at skylle mosset af taget med en højtryksrenser. Derefter behandler de taget med et mosmiddel som ALGERENT PROFFS.


Hvis man selv renser taget, koster mosmidlet Algerent Proffs omkring 800 DKKr. Så er midlet nok til 200 kvadratmeter tagflade med kraftig mosbelægning, dvs. en 3% opløsning. Hvis du har et stejlt tag, er det en god idé at leje en skylift. En skylift koster ca. 600 DKK. pr. dag at leje. Med en skylift, en højtryksrenser og en lavtrykssprøjte tager det ca. 6 timer at rense et tag på 200 kvadratmeter for mos og behandle det med ALGERENT PROFFS.


Så der er mange penge at spare ved at vaske tagene selv. Og hvorfor ikke dele udgifterne til skyliften med din nabo?

Hvor skadeligt er det ikke at foretage algebehandling af tage?

Hvis du ikke fjerner algerne på taget, påvirker det ikke direkte tagets konstruktion eller levetid.

Men alger gør det lettere for både mos og lav at etablere sig på taget. Når først mosset har fået fat i tagstenene, er der risiko for frostsprængninger .

Derfor bør du fjerne alger fra dit tag for at mindske risikoen for, at mos etablerer sig på taget.

Tvätta bort lav på tak

Hvorfor trives og opstår der mos og alger på taget?

Hvis der er træer eller store buske i nærheden af taget, bidrager de til at gøre området mere fugtigt og skyggefuldt, hvilket fremmer væksten af mos.

Nogle tagmaterialer med en grovere overflade gør det også lettere for mos at sætte sig fast. For eksempel er eternitplader og tagpap ofte mere modtagelige for mos end en højglansbetonplade.


Hvis overfladelaget på dine tagsten er begyndt at smuldre, gør det det også lettere for mosset at få fat og etablere sig.

Hvordan kan du mos fjerner dit tag?

Da det er vigtigt at fjerne mosset for at bevare tagets tilstand og forhindre fremtidige skader, bør du gøre det. Men tagrensning for at fjerne mos kan gøres på flere måder.

Mosmiddel Tag:ALGERENT PROFFS er yderst effektiv til at behandle og dræbe mos. Du får en beskyttelse mod nyt mos, der holder i op til 5 år.


Fysisk fjernelse: At skrabe mosset væk med en børste eller skraber er anstrengende og tidskrævende. Desværre kommer man kun til overflademosset. Mosset mellem tagstenene bliver siddende og skaber risiko for frostsprængninger. Desuden er foranstaltningen meget kortsigtet, fordi mosens rødder bliver siddende. Efter et par år vil du have den samme mængde mos igen.


Højtryksrenser:Er et værktøj, der gør det muligt hurtigt og nemt at rense taget og fjerne det synlige mos. Men rødderne mellem tagstenene vil blive siddende og producere nyt mos efter denne tagrensning. Derudover er der risiko for at beskadige flisens overfladelag og skubbe vand ind bag flisen.


Eddike, sæbe, bagepulver og jernsulfat: Har en meget lille og kortvarig indvirkning på mosset. Mosset dør ikke af disse produkter, men har en kortvarig effekt på mosets vækst. I maksimalt 1 år stopper mosets vækst. Undersøgelser viser, at efter 5 år har disse produkter ingen effekt på mængden af mos.

Hvor meget koster en professionel tagrens for mos?

Det koster mellem 10.000 og 15.000 DKK at hyre et firma til tagrensning for et normalt tag på 200 kvadratmeter. Det, disse firmaer gør, er at skylle mosset af taget med en højtryksrenser. Derefter behandler de taget med et mosmiddel som ALGERENT PROFFS.


Hvis man selv renser taget, koster mosmidlet Algerent Proffs omkring 800 DKKr. Så er midlet nok til 200 kvadratmeter tagflade med kraftig mosbelægning, dvs. en 3% opløsning. Hvis du har et stejlt tag, er det en god idé at leje en skylift. En skylift koster ca. 600 DKK. pr. dag at leje. Med en skylift, en højtryksrenser og en lavtrykssprøjte tager det ca. 6 timer at rense et tag på 200 kvadratmeter for mos og behandle det med ALGERENT PROFFS.


Så der er mange penge at spare ved at vaske tagene selv. Og hvorfor ikke dele udgifterne til skyliften med din nabo?

Hvor skadeligt er det ikke at foretage algebehandling af tage?

Hvis du ikke fjerner algerne på taget, påvirker det ikke direkte tagets konstruktion eller levetid.

Men alger gør det lettere for både mos og lav at etablere sig på taget. Når først mosset har fået fat i tagstenene, er der risiko for frostsprængninger .


Derfor bør du fjerne alger fra dit tag for at mindske risikoen for, at mos etablerer sig på taget.

Tvätta bort lav på tak

Derfor skal du alge fjerner dit tag?

Rensning af taget og rengøring af tagstenene er en vigtig del af vedligeholdelsen for at bevare tagets tilstand og forlænge dets levetid.

  1. Du forbedrer tagets æstetiske udseende ved at fjerne mos, alger og lav. Dit hus ser mere attraktivt ud.
  2. Rensning af tagsten forebygger skader på tagstenens overflade og forlænger tagstenens levetid.
  3. Minimér faren for fugt- og vandskader på huset som følge af frostsprængninger.

På hvilke tagtyper kan man mosfjerner med ALGERENT PROFFS?

ALGERENT kan bruges på tagsten, teglsten, tagplader, tagpap, betontagsten, eternittage, plasttage og kanal plast tag for at fjerne mos og alger fra taget.

Det vigtigste aspekt ved en langtidsbehandling er at dræbe mosens rødder. Det er derfor vigtigt, at store klumper af mos skrabes eller spules væk, så ALGERENT PROFFS når mosens rødder under behandlingen.


Produktet er yderst effektivt og optimeret mod mos. Algerent Proffs er et effektivt middel og samtidig et biologisk bæredygtigt produkt.

Hvilken er den bedste algebehandling af tag?

Tagrensning har til formål at rense tagets overflade og fjerne snavs, fjerne mos på taget, lav og alger.


Forberedelse: OHvis du har store klumper af mos, skal du starte med at skrabe mosset af taget. Mosset er som regel løst, så en grov børste fungerer godt. Hvis du bruger vand til at skylle mosset af taget, er det vigtigt at vente, til taget er tørt, før du behandler med ALGERENT PROFFS.


Taget behøver bestemt ikke at være klinisk rent for mos, når du har renset det. Men ved at fjerne det tykke lag mos, sikrer du, at ALGERENT PROFFS når ned til mosens rødder.

Hvis du kun har alger eller lav på dit tag, behøver du ikke at gøre dette.


Mosemidler til taget:Bland ALGERENT PROFFS i henhold til instruktionerne. Hvis det hovedsageligt er mos, du ønsker at fjerne, anbefaler vi, at du blander 1:10 med ALGERENT PROFFS. Det vil sige 1 liter ALGERENT PROFFS og 10 liter vand. Et normalt tag er ca. 200 kvadratmeter, og så er forbruget ca. 4 liter ALGERENT PROFFS.


Påfør opløsningen på taget: De ydre forhold er vigtige for et godt resultat. Temperaturen skal være mellem 0 og 25 grader, og kraftig regn skal undgås i de næste 12 timer. Tagstenen eller taget må ikke være for varmt, når opløsningen påføres, da den vil forsvinde for hurtigt. Derfor er det ideelt at udføre dette trin, når det er overskyet, og temperaturen på tagstenen er maksimalt 25 grader Celsius.

Vi anbefaler en lavtrykssprøjte til at påføre blandingen på et større område som f.eks. et tag. Men du kan også bruge en pensel, børste eller rulle.

Start ved toppen af tagryggen, og påfør nok til at fugte overfladen. Det skal dryppe let fra overfladen.


Færdigt resultat:Når du har behandlet taget, er det klar, og begroningen er død inden for 12 timer. Regnen vil skylle de døde rester af begroningen væk. På et behandlet tag forsvinder algerne normalt efter en uges tid. Mos og lava kan blive siddende på taget i op til 1 år.


Efterbehandling:Dette trin er ikke nødvendigt, hvis du er sikker på, at regnen med tiden vil skylle de døde vækster væk. Men hvis du vil rense taget for det døde mos og lav, bør du vente mindst 48 timer. Brug en højtryksrenser eller en almindelig haveslange til at skylle mosset væk fra taget.

Hvornår på året er det bedst at lave en alge rens af tag?

Du kan vaske taget, fjerne mos på taget og rense tagsten hele året rundt, så længe temperaturen er over 0 grader i de næste 12 timer.

Ideelt set skal temperaturen være mellem 0 og 25 grader. Det gælder også for selve taget eller teglen. Hvis du har sorte betonfliser, bliver de ofte meget varme om sommeren, når solen skinner. Derfor anbefaler vi, at du påfører ALGERENT PROFFS, når det er overskyet. Når du renser tagsten, skal taget selvfølgelig være tørt, fri for sne og ikke have for mange blade på.

Det er nemt at rense taget selv. Hvis du ikke har gjort det før, skal du regne med, at det tager 6 timer for et normalt tag.

Derfor skal du alge fjerner dit tag?

Rensning af taget og rengøring af tagstenene er en vigtig del af vedligeholdelsen for at bevare tagets tilstand og forlænge dets levetid.

  1. Du forbedrer tagets æstetiske udseende ved at fjerne mos, alger og lav. Dit hus ser mere attraktivt ud.
  2. Rensning af tagsten forebygger skader på tagstenens overflade og forlænger tagstenens levetid.
  3. Minimér faren for fugt- og vandskader på huset som følge af frostsprængninger.

På hvilke tagtyper kan man mosfjerner med ALGERENT PROFFS?

ALGERENT kan bruges på tagsten, teglsten, tagplader, tagpap, betontagsten, eternittage, plasttage og kanal plast tag for at fjerne mos og alger fra taget.

Det vigtigste aspekt ved en langtidsbehandling er at dræbe mosens rødder. Det er derfor vigtigt, at store klumper af mos skrabes eller spules væk, så ALGERENT PROFFS når mosens rødder under behandlingen.


Produktet er yderst effektivt og optimeret mod mos. Algerent Proffs er et effektivt middel og samtidig et biologisk bæredygtigt produkt.

Hvilken er den bedste algebehandling af tag?

Tagrensning har til formål at rense tagets overflade og fjerne snavs, fjerne mos på taget, lav og alger.


Forberedelse: Hvis du har store klumper af mos, skal du starte med at skrabe mosset af taget. Mosset er som regel løst, så en grov børste fungerer godt. Hvis du bruger vand til at skylle mosset af taget, er det vigtigt at vente, til taget er tørt, før du behandler med ALGERENT PROFFS.


Taget behøver bestemt ikke at være klinisk rent for mos, når du har renset det. Men ved at fjerne det tykke lag mos, sikrer du, at ALGERENT PROFFS når ned til mosens rødder.


Hvis du kun har alger eller lav på dit tag, behøver du ikke at gøre dette.


Mosemidler til taget:Bland ALGERENT PROFFS i henhold til instruktionerne. Hvis det hovedsageligt er mos, du ønsker at fjerne, anbefaler vi, at du blander 1:10 med ALGERENT PROFFS. Det vil sige 1 liter ALGERENT PROFFS og 10 liter vand. Et normalt tag er ca. 200 kvadratmeter, og så er forbruget ca. 4 liter ALGERENT PROFFS.


Påfør opløsningen på taget: De ydre forhold er vigtige for et godt resultat. Temperaturen skal være mellem 0 og 25 grader, og kraftig regn skal undgås i de næste 12 timer. Tagstenen eller taget må ikke være for varmt, når opløsningen påføres, da den vil forsvinde for hurtigt. Derfor er det ideelt at udføre dette trin, når det er overskyet, og temperaturen på tagstenen er maksimalt 25 grader Celsius.


Vi anbefaler en lavtrykssprøjte til at påføre blandingen på et større område som f.eks. et tag. Men du kan også bruge en pensel, børste eller rulle.

Start ved toppen af tagryggen, og påfør nok til at fugte overfladen. Det skal dryppe let fra overfladen.


Færdigt resultat:Når du har behandlet taget, er det klar, og begroningen er død inden for 12 timer. Regnen vil skylle de døde rester af begroningen væk. På et behandlet tag forsvinder algerne normalt efter en uges tid. Mos og lava kan blive siddende på taget i op til 1 år.


Efterbehandling:Dette trin er ikke nødvendigt, hvis du er sikker på, at regnen med tiden vil skylle de døde vækster væk. Men hvis du vil rense taget for det døde mos og lav, bør du vente mindst 48 timer. Brug en højtryksrenser eller en almindelig haveslange til at skylle mosset væk fra taget.

Hvornår på året er det bedst at lave en alge rens af tag?

Du kan vaske taget, fjerne mos på taget og rense tagsten hele året rundt, så længe temperaturen er over 0 grader i de næste 12 timer.

Ideelt set skal temperaturen være mellem 0 og 25 grader. Det gælder også for selve taget eller teglen. Hvis du har sorte betonfliser, bliver de ofte meget varme om sommeren, når solen skinner. Derfor anbefaler vi, at du påfører ALGERENT PROFFS, når det er overskyet. Når du renser tagsten, skal taget selvfølgelig være tørt, fri for sne og ikke have for mange blade på.


Det er nemt at rense taget selv. Hvis du ikke har gjort det før, skal du regne med, at det tager 6 timer for et normalt tag.

Ingen mossa tak med Algrent Proffs
Ingen mossa tak med Algrent Proffs
Fjernelse og rengøring af andre overflader med ALGERENT
Fjernelse og rengøring af andre overflader med ALGERENT